Wilczaki jako psy zaprzęgowe

Znam wilczaki, które używane są w zaprzęgach - we Francji używał ich Philippe (hodowla: Windswept Hillock's), bez większego rezulatu. Ale też nie trenował psów w tym kieruku zbyt intensywnie, więc trudno powiedzieć jak sprawdzałyby się psy selekcjonowane i prowadzone by startować w takich zawodach. W zaprzęgach pracują też psy Valerie (hodowla: Léva-Neve) - też we Francji.

Wcześniej (początek lat 90-tych) w zawodach startował m.in Peter Krotkovský (hodowla: z Krotkovského dvora). Wtedy miał sporo osiągnięć, ale nie wiem, czy w obecnych czasach miałby takie same szanse osiągnąć sukces.

Generalnie jednak wilczaki nie są psami pociągowymi - to po prostu wbrew ich naturze: nie mają takiej pasji ciagnięcia "bez powodu" jak Husky. Aby były dobre musiałyby być trzymane w kojcach. Wtedy zaprzęgi byłyby dla nich jedyną szansą na wybieganie się.

Ale np. o wiele lepiej wygląda sprawa np. z bikejöring. Kamila Nováková miała ze swoim psem Argo od Vysoké skály na swoim koncie niejeden sukces. Startowała też w canicrossie, ale do tego potrzeba dużo więcej krzepy. W canisrossie startują też z powodzeniem właściciele z Belgii, ale szczegółów narazie nie znam....

Odpowiedzi